Bi Metal M42

Bi Metal M42 Şerit Testereler

Diş uçları Hss M42 özelliğe sahiptir. Üretim aşamasında uygulanan, çeliğin kızdırılarak hızlıca soğutulması işlemi ile aşınmaya ve ısıya karşı yüksek bir direnç kazandırılmaktadır.

Neticesinde, karbonlu yapıya sahip sert ve düzenli diş formu elde edilmektedir. Martensitli ve yüksek kobaltlı diş yapısına sahip olan M42 serisi testereler, yüksek kesim hızlarında dahi formunu korumakta ve ısınmadan kaynaklanan yumuşama – körelmeye karşı maksimum direnç göstermektedir.

Testeredeki arka destek şeridinin içerdiği %4 oranındaki krom sayesinde, en modern makinelerinde ortaya çıkan aşırı esneme, gerilme ve bıçak yatağındaki basınca en iyi şekilde karşı koyabilmektedirır. 

     

          Uygulama Alanları