Bi Metal Master

Bi Metal Master Şerit Testereler

Bi-Alfa Master şerit testerelerindeki çalışma prensibi “üçlü uç” geometrik dişli biçiminden gelmektedir. Bu tür testereleri sürekli bir kesim işlemini amaçlayan üreticilere tavsiye etmekteyiz. Dişler CBN hassasiyetiyle taban yüzeyine paraleldir. Dişler oluklu ve yüksek diş (A), alt ve bitiş noktası olan (B&C) konumundan oluşur. Tam düz kesimi sağlayabilmek için sırt kenarlarının kesim yüzleri tabana paralel olarak üretilmiştir.
M42 diş uçları testerenin genişlik ve hadve kombinasyonuna göre en uygun talaş akışını sağlamak için farklı boylarda hesaplanmıştır. Böylece yüksek kesim oranına testerenin ömrünü tehlikeye atmadan ve kesim kalitesinden ödün vermeden ulaşılmaktadır

     

          Uygulama Alanları